Počet záznamů: 1

Emise N.sub.2./sub.O a N.sub.2./sub., denitrifikační aktivita a velikost denitrifikačního společenstva v pastevní půdě - jakou roli zde hraje pH?

 1. 1.
  0330927 - BC-A 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čuhel, Jiří - Šimek, Miloslav - Laughlin, R.J. - Chéneby, D. - Bru, D. - Philippot, L.
  Emise N2O a N2, denitrifikační aktivita a velikost denitrifikačního společenstva v pastevní půdě - jakou roli zde hraje pH?.
  [N2O and N2 emissions, denitrification activity and the size of the denitrifying community in a pasture soil – what is the role of pH?.]
  Sborník příspěvků z mezinárodního semináře Život v půdě X. České Budějovice: Ústav půdní biologie BC AV ČR, 2009, s. 22-37. ISBN 978-80-86525-16-7.
  [Život v půdě /10./. České Budějovice (CZ), 27.01.2009-28.01.2009]
  Grant CEP: GA MŠk LC06066; GA AV ČR IAA600660605; GA MŠk MEB020726
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: denitrification * N2O * N2 emission
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Denitrifikace a následné emise N jsou významně ovlivněny půdní reakcí (pH). Nicméně není jasné, zda pH řídí denitrifikaci pouze skrze kinetiku denitrifikačních enzymů nebo i skrze strukturu denitrifikačního společenstva. Cílem této práce bylo získat lepší vhled do průběhu emisí N2O a N2 stanovených in situ z půd s rozdílnou hodnotou půdní reakce (pH), srovnat získané výsledky s laboratorním stanovením denitrifikační aktivity, a zjistit, zda je ve studovaných půdách možné nalézt nějaké spojení mezi produkcí N2O a N2 a abundancí denitrifikačního společenstva. Pokusná plocha se nacházela v pastevním areálu farmy Borová u Českého Krumlova a byla rozdělena do 12 čtverců (každý 3×3 m) upravených přídavky roztoku KOH (varianta se zásaditým pH půdy), roztoku H2SO4 (kyselé pH) nebo ponechaných bez přídavku (přirozené pH). Emise N2O a N2 in situ byly stanoveny v průběhu 74 h pomocí přenosných komor.

  Denitrification and subsequent N emissions are significantly influenced by soil pH. Nevertheless, it is not clear, whether pH controls denitrification only due to the influence on kinetics of denitrification enzymes or also due to the different structure of denitrifiers. The objective of the present study was to compare results from N gas emissions and N2O molar ratio from soils with artificially changed pH, with those obtained from potential denitrification, and to find out whether there is a relationship between N fluxes and abundance of denitrifiers. The experimental site was located in a grassland area at Borová Farm near Český Krumlov, Czech Republic, and consisted of 12 plots (3x3 m) amended with KOH solution (pH alkaline), H2SO4 solution (pH acidic) or with no amendments (pH natural). The 15N gas flux method was used to quantify emissions of N2O and N2 in situ at intervals over 74 H.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176593