Počet záznamů: 1

Imobilizované fotosenzitizátory singletového kyslíku a jejich účinek na mikroorganismy

 1. 1.
  0330926 - UCHP-M 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rychtáriková, Renata - Kuncová, Gabriela
  Imobilizované fotosenzitizátory singletového kyslíku a jejich účinek na mikroorganismy.
  [Immobilized Singlet Oxygen Photosensitizers and Their Antimicrobial Effect.]
  Chemické listy. Roč. 103, č. 10 (2009), s. 800-813 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/06/1244
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: photosensitizer * singlet oxygen * reactive oxygen species
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 0.717, rok: 2009

  Tento přehledný článek se zabývá pokroky v použití imobilizovaných fotosenzitizujích barviv produkujících singletový kyslík (1O2). Nejdříve jsou zmíněny hlavní charakteristiky fotoexcitačního procesu a jeho biologický význam, dále jsou diskutovány různé typy fotosentizizérů (deriváty porfyrinů a ftalocyaninů a fenothiazinových barviv), metody jejich imobilizace (adsorpce, kovalentní vazba a inkorporace do polymerů) a použité nosiče (silika, křemičité matrice, styren-divinylbenzenové kopolymery, polyurethany, polyamidy, epoxydové pryskyřice a acetáty celulosy). Referát se také zabývá bioaktivitou imobilizovaných senzitizérů a jejich možným praktickým využitím (desinfekce pitné vody, aditiva do antimikrobiálních nátěrů, membrány a tkaniny).

  Advances in the use of immobilized photosensitizing dyes for singlet oxygen (1O2) production are surveyed. The main characteristics of the photoexcitation process and its biological importance are mentioned. The photosensitizers (porphyrin and phthalocyanine derivatives, phenothiazine dyes), the methods of their immobilization (adsorption, covalent bonding and incorporation into polymers), the supports used (silica, silicon matrices, styrene-divinylbenzene copolymers, polyurethanes, polyamides, epoxy resins, and cellulose acetates) are discussed. Bioactivity of the products and their potential applications (disinfection of potable water, additives to antimicrobial paints, membranes, and fabrics) are also mentioned.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176592