Počet záznamů: 1

Masaryk a Kant: vliv Brentanovy kritiky, souvislost s Masarykovou reakcí na mysticismus v ruském myšlení

 1. 1.
  0330896 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Jan
  Masaryk a Kant: vliv Brentanovy kritiky, souvislost s Masarykovou reakcí na mysticismus v ruském myšlení.
  [Masaryk and Kant: The Influence of Brentano's Critique and the Connection with Masaryk's Reaction to Mysticism in Russian Thought.]
  Filosofický časopis. Roč. 57, č. 4 (2009), s. 523-554 ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Masaryk and Kant * Brentano and Kant * Masaryk and mysticism in Russian thought
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Účel této studie je poukázat na dva zajímavé aspekty Masarykova vztahu ke Kantovi, vyvstávajících na pozadí osobnosti a vlivu Masarykova vídeňského učitele Franze Brentana a Brentanova vztahu ke Kantově filosofii. Z metodického hlediska lze hovořit o dvou myšlenkových periodách, které jsou zaměřeny na konkrétnost ve vědě, etice a náboženství.

  The aim of this study is to highlight two interesting aspects of Masaryk's relation to Kant against the backgroud of the personality and influence of Masaryk's Viennese teacher Franz Brentano and Brentano's own relation to Kant's philosophy. It helps to treat of two periods in Masaryk's intellectual endeavour in relation to the particular in science, ethics and religion.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176572