Počet záznamů: 1

Integral functionals that are continuous with respect to the weak topology on W-0(1,p)(Omega)

 1. 1.
  0330850 - MU-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Černý, R. - Hencl, S. - Kolář, Jan
  Integral functionals that are continuous with respect to the weak topology on W-0(1,p)(Omega).
  [Integrální funkcionály spojité vzhledem ke slabé topologii na W_0^{1,p}(Omega).]
  Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications. Roč. 71, 7-8 (2009), s. 2753-2763 ISSN 0362-546X
  Grant CEP: GA ČR GA201/06/0018
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: weak continuity * nonlinear integral functional * Sobolev spaces * linearity
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 1.487, rok: 2009

  Let Omega subset of N-R be a bounded open set and let g: Omega x R -> R be a Caratheodory function that satisfies standard growth conditions. Then the functional Phi(u) = integral(Omega) g (x, u(x)) dx is weakly continuous on W-0(1,p)(Omega), 1 <= p <= infinity, if and only if g is linear in the second variable.

  Nechť (Omega) je omezená množina v N-R a nechť g : (Omega) x R -> R je Caratheodoryovská funkce splňující standardní růstové podmínky. Pak je funkcionál Phi(u) = integral(Omega) g (x, u(x)) dx slabě spojitý na W-0(1,p)(Omega), 1 <= p <= infty právě tehdy, když je g lineární ve druhé proměnné.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176538
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Kolar.pdf2701 KBVydavatelský postprintvyžádat