Počet záznamů: 1

INITIATION OF ELECTRIC ARC IN ARGON FLOWING IN WATER CHANNEL

 1. 1.
  0330833 - UFP-V 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Chumak, Oleksiy - Hrabovský, Milan - Sforza, T. - Falier, J.
  INITIATION OF ELECTRIC ARC IN ARGON FLOWING IN WATER CHANNEL.
  [Inicializace elektrického oblouku v argonu proudícím přes vodní kanál.]
  XVIIIth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009 - (Aubrecht, V.; Bartlová, M.), s. 138-141. ISBN 978-80-214-3793-7.
  [Symposium on Physics of Switching Arc/18th./. Nové Město na Moravě (CZ), 07.09.2009-11.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100430701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: DC arc torch * breakdown * arc initiation
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  Initiation of arc in a long channel of gas inside a water volume is a complicated task but is required for starting of a plasma torch with liquid stabilization of arc. It was solved by stepwise process consisted of establishment of a pilot arc in an argon chamber, propagation of ionized argon through the water chamber, reaching an anode surface and establishment of a main arc vie the ionized path. Investigation of different stages of arc initiation is done in this paper.

  Inicializace elektrického oblouku v dlouhém plynovém kanálu přes vodní objem je komplikovaná úloha. Je to ale nezbytné pro provoz plazmatronu z hybridní stabilizací oblouku. Proces inicializace byl rozdělen do několika etap: vývoj pilotního oblouku v argonové komoře, šíření ionizovaného argonu přes kanál ve vodním víru, spojení katody a anody vodivým kanálem a vývoj samostatného oblouku mezi katodou a anodou. Výzkum tohoto procesu v různých fázích je předmětem této práce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005490