Počet záznamů: 1

Raně středověké nože ze Staré Boleslavi

 1. 1.
  0330793 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Boháčová, Ivana - Hošek, Jiří
  Raně středověké nože ze Staré Boleslavi.
  [Early Medieval knives from Stará Boleslav.]
  Archaeologia historica. Roč. 34, - (2009), s. 367-392 ISSN 0231-5823.
  [Mezinárodní konference archeologie středověku /40./. Plzeň, 15.09.2008-19.09.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800020603
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Early Middle Ages * knives * metalographic survey * archaeology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Identifikace morfologických a konstrukčních typů nožů, jejich variabilita a vztah k nálezovému prostředí.

  Idenfitication of morphological and construction categorisation of the knives, variability and relation to the archaeological context of these items.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176496