Počet záznamů: 1

Editorial: Invasive species know no borders – neither does research in biological invasions

 1. 1.
  0330789 - BU-J 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Pyšek, Petr - Pergl, Jan
  Editorial: Invasive species know no borders – neither does research in biological invasions.
  [Invazní druhy neznají hranic a invazní biologie také ne.]
  Neobiota. Roč. 8, - (2009), s. 1-2 ISSN 1619-0033.
  [European Conference on Biological Invasions /5./. Prague, 23.09.2008-26.09.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: biological invasions * topics * Europe
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  The topics addressed by papers presented at the European Neobiota conference indicates that basic science is increasingly contributing to solving problems associated with biological invasions in Europe.

  Tématické zaměření příspěvků přednesených na celoevropské konferenci Neobiota ukazuje, že základní výzkum v oboru biologických invazí vzrůstající měrou přispívá k řešení invazemi způsobených environmentálních problémů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176492