Počet záznamů: 1

A new approach to polymer self-assembly into stable nanoparticles: poly(ethylacrylic acid) homopolymers

 1. 1.
  0330783 - UMCH-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Sedlák, M. - Koňák, Čestmír
  A new approach to polymer self-assembly into stable nanoparticles: poly(ethylacrylic acid) homopolymers.
  [Nový přístup k přípravě stabilních nanočástic asociací polymerů: poly(ethylacrylic acid).]
  Macromolecules. Roč. 42, č. 19 (2009), s. 7430-7438 ISSN 0024-9297
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/2078
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: annealing * conjugated polymers * copolymerization
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.539, rok: 2009

  A new approach to polymer self-assembly is presented where stable polymeric nanoparticles are formed from homopolymers of one type only and without my assembly triggering additives. The mechanism of the self-assembly is based on the following idea, A thermosensitive polymer solution is heated, the solvent quality gradually worsen upon heating and polymer-polymer contacts are preferred over polymer-solvent contacts, which leads to the formation of polymer assemblies.

  V práci je popsán nový postup přípravy stabilních polymerních nanočástic vznikajících asociací pouze jediného polymeru bez stabilizujících aditiv. Mechanizmus tvorby částic je založen na následujícím postupu. Roztok teplotně citlivého polymeru se zahřeje čímž se kvalita rozpouštědla postupně zhorší až kontakty polymer-polymer začnou dominovat nad kontakty polymer rozpouštědlo, což ve svém důsledku pak vede k tvorbě polymerních nanočástic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005488