Počet záznamů: 1

Seeing ´around the corner´. Josef Sudek and ´uncanny´ photography

 1. 1.
  0330749 - UDU-I 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Lahoda, Vojtěch
  Seeing ´around the corner´. Josef Sudek and ´uncanny´ photography.
  [Vidění "za roh". Josef Sudek a "unheimlich" (podivná) fotografie.]
  Centropa. Roč. 9, č. 1 (2009), s. 55-68 ISSN 1532-5563
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: gaze * pictorialism * vision * Prague * St Vitus Cathedral * surrealism * uncanny object * national ruin
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  The article deals with specific imagination of Czech photographer Josef Sudek (1896-1976), which he himself commented as seeing ´Around the Corner´. Anna Fárová described Sudek´s gaze as strangely subversive, unclear, absorbed in the unusual character of the phenomenon in question; it transforms it into something bizarre through photography. Using Sigmund Freund´s term ´unheimlich´(uncanny), used in 1919, the author demonstrates the specific mood of chosen Sudek´s photographs, expressing the unknown, the uncertainty, the fear, something that could reveal suddenly, but remains concealed. This position is shown at Sudek´s photographs from the St. Vitus Cathedral (1928), Veiled Woman (1940), The Glass (1950-1954) and especially at several photographs from his cycle Prague after the Bombardment (1945).

  Článek se zabývá specifickou vizuální imaginací českého fotografa Josefa Sudka (1896-1976), kterou on sám označil jako schopnost “vidět za roh”. Anna Fárová pochopila Sudkovo vidění jako zvláštně podvratné, nejasné, pohlcené nezvyklým charakterem fotografovaného předmětu: prostřednictvím fotografie jej proměňuje jej v něco bizarního. Využívaje termín Sigmunda Freuda „unheimlich“ (neurčitý, cizí, doslova ne-domácí) z článku z roku 1919, autor charakterizuje specifickou náladu vybraných Sudkových fotografií, zdůrazňující neznámé, nejisté, strach, něco, co se náhle může zjevit, ale zůstává skryto. Tuto pozici odhalují Sudkovy fotografie z chrámu sv. Víta (1928), Zahalená žena (1940), Sklenice (1950-1954) a zvláště několik fotografií z cyklu Praha po bombardování (1945).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176463