Počet záznamů: 1

OVERHEATING LIMIT FOR THE VELOCITY MEASUREMENT BY CTA HOT-WIRE ANEMOMETRY

 1. 1.
  0330743 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Antoš, Pavel
  OVERHEATING LIMIT FOR THE VELOCITY MEASUREMENT BY CTA HOT-WIRE ANEMOMETRY.
  [Limit žhavení pro vyhodnocení rychlosti pomocí CTA termoanemometru.]
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 16-17. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) OC 114
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: probe geometry * hot-wire anemometry * overheating
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Paper deals with the velocity measurement by means of the CTA. Hot-wire anemometry is based on the heat transfer from the hot wire to the fluid. Limit of overheating is dependent on the probe geometry. The use of generalized form of the Collis-Williams law for common probes at low overheats has been discussed in detail.

  Příspěvek se zabývá měřením rychlosti proudu pomocí žhavených sond v režimu konstantní teploty čidla. Pro každou reálnou sondu existuje jistý minimální žhavicí poměr, který je po-třebný pro vyhodnocení měřené rychlosti standardní metodikou za použití zobecněného Collisova-Williamsova ochlazovacího zákona.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176458