Počet záznamů: 1

Effect of melatonin, captopril, spironolactone and simvastatin on blood pressure and left ventricular remodelling in spontaneously hypertensive rats

 1. 1.
  0330737 - FGU-C 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šimko, F. - Pecháňová, Olga - Pelouch, Václav - Krajčírovičová, K. - Müllerová, M. - Bednárová, K. - Adamcová, M. - Paulis, L.
  Effect of melatonin, captopril, spironolactone and simvastatin on blood pressure and left ventricular remodelling in spontaneously hypertensive rats.
  [Vliv melatoninu, captoprilu, spironolaktonu a simvastatinu na krevní tlak a remodelaci levé komory srdeční u spontánně hypertenzních potkanů.]
  Journal of Hypertension. Roč. 27, Suppl.6 (2009), S5-S10 ISSN 0263-6352
  Grant CEP: GA ČR GA305/09/0336
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: cardiac hypertrophy * fibrosis * ventricular remodeling
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
  Impakt faktor: 4.988, rok: 2009

  Melatonin was shown to reduce blood pressure and oxidative load as well as to increase nitric oxide availability. It was investigated whether melatonin can reverse left ventricular remodeling in spontaneously hypertensive rats and to compare its protective effect with captopril, spironolactone, or simvastatin. It is concluded that although melatonin, in comparison with captopril, did not reverse left ventricle hypertrophy, it reversed left ventricular fibrosis due to its prominent antioxidative effect

  Melatonin snižuje krevní tlak a oxidační stres, zatímco zvyšuje dostupnost NO. Bylo zkoumáno, zda může melatonin odstranit již vyvinutou remodelaci levé komory srdeční u spontánně hypertenzních potkanů a jeho činky byly porovnávány s captoprilem, spironolaktonem a simvastatinem. Ačkoliv melatonin (na rozdíl od captoprilu) neodstraní vyvinutou hypertrofii levé komory, zmírní stupeň fibrózy díky svému antioxidačnímu působení
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176452