Počet záznamů: 1

Factors affecting DNA-DNA interstrand cross-links in the antiparallel 3'-3' sense: A comparison with the 5'-5' directional isomer

 1. 1.
  0330736 - BFU-R 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Ruhayel, R.A. - Moniodis, J.J. - Yang, X. - Kašpárková, Jana - Brabec, Viktor - Berners-Price, S.J. - Farrell, N.P.
  Factors affecting DNA-DNA interstrand cross-links in the antiparallel 3'-3' sense: A comparison with the 5'-5' directional isomer.
  [Faktory ovlivňující meziřetězcové můstky DNA-DNA v antiparalelním směru 3'-3': Srovnání s isomerem ve směru 5'-5'.]
  Chemistry - A European Journal. Roč. 15, č. 37 (2009), s. 9365-9374 ISSN 0947-6539
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06030; GA MŠk(CZ) ME08017; GA MŠk(CZ) OC08003; GA AV ČR(CZ) 1QS500040581; GA AV ČR(CZ) KAN200200651; GA AV ČR(CZ) IAA400040803
  Grant ostatní: GA MŠk(CZ) OC09018
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: DNA * platinum * cancer
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 5.382, rok: 2009

  This work describes the structural characteristics of DNA interstrand cross-links of a third generation antitumor polynuclear platinum drugs.

  Práce popisuje strukturní charakteristiky meziřetězcových můstků vytvořených v DNA vícejadernými platinovými cytostatiky třetí generace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176451