Počet záznamů: 1

Melatonin prevents fibrosis but not hypertrophy development in the left ventricle of NG-nitro-L-arginine-methyl ester hypertensive rats

 1. 1.
  0330732 - FGU-C 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Paulis, L. - Pecháňová, Olga - Zicha, Josef - Krajčírovičová, K. - Barta, A. - Pelouch, V. - Adamcová, M. - Šimko, F.
  Melatonin prevents fibrosis but not hypertrophy development in the left ventricle of NG-nitro-L-arginine-methyl ester hypertensive rats.
  [Melatonin zabraňuje fibróze ale ne hypertrofii levé komory u L-NAME hypertenzních potkanů.]
  Journal of Hypertension. Roč. 27, Suppl.6 (2009), S11-S16 ISSN 0263-6352
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/08/0139
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: hypertension * cardiac hypertrophy * collagen
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
  Impakt faktor: 4.988, rok: 2009

  Melatonin reduces blood pressure, enhances nitric oxide availability and scavenges free radicals, but there are few data about the effect of melatonin treatment on left ventricular remodeling associated with hemodynamic overload. Chronic melatonin treatment prevented the development of left ventricular fibrosis and the increase in oxidative load in rats with L-NAME-induced hypertension. The antifibrotic effect of melatonin is independent of its effects on NO synthase activity and might be linked to its antioxidant properties

  Melatonin snižuje krevní tlak, zvyšuje dostupnost NO a odstraňuje volné kyslíkové radikály, ale chybí informace o jeho působení na hypertrofii a remodelaci levé komory u hemodynamického přetížení. Chronické podávání melatoninu zabránilo vzniku fibrózy levé komory srdeční a vzestupu oxidačního stresu u potkanů s L-NAME hypertenzí. Antifibrotické účinky melatoninu jsou nezávislé na aktivitě NO syntázy a mohou být dány jeho antioxidačním působením
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176447