Počet záznamů: 1

Precise 2D-imaging color filter spectrograph with wedged optical filters in femtosecond systems diagnostics

 1. 1.
  0330728 - FZU-D 2010 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Divoký, Martin - Straka, Petr
  Precise 2D-imaging color filter spectrograph with wedged optical filters in femtosecond systems diagnostics.
  [Použití přesného 2D-zobrazujícího spektrografu s barevnými klínovitými filtry v diagnostice femtosekundových systémů.]
  UltraFast Optics VII and High Field Short Wavelength XIII. Arcachon: N, 2009, s. 246-247. ISBN N.
  [UltraFast Optics (UFO VII) and High Field Short Wavelength (HFSW XIII) meetings. Arcachon (FR), 31.08.2009-04.09.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC528
  GRANT EU: European Commission(XE) 506350 - LASERLAB-EUROPE
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: imaging spectrograph * angular dispersion * spatial dispersion
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery

  A simple and practical modification of a two-dimensional imaging color filter spectrograph had reduced spatial displacement of different spectral images below 10 um, in spite of miliradian wedges of the filters and beam pointing instability. The device allows a precise measurement of angular dispersion with 2D resolution, here demonstrated on a laser oscillator and glass wedge.

  Jednoduchá a praktická modifikace dvojrozměrně zobrazujícího spektrografu s barevnými filtry zmenšuje vzájemnou dislokaci různých spektrálních složek obrazu pod 10 um, přestože barevné filtry jsou klínovité s až miliradiánovými vrcholovými úhly a přestože směr svazku laseru fluktuoval. Zažízení umožňuje přesné měření úhlové disperze s 2D rozlišením, což je zde demonstrováno na měření úhlové disperze laserového oscilátoru a úhlové disperze skleněného klínu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176443