Počet záznamů: 1

Comparison of the effects of indapamide and captopril on the development of spontaneous hypertension

 1. 1.
  0330723 - FGU-C 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vranková, S. - Jendeková, L. - Paulis, L. - Sládková, M. - Šimko, F. - Pecháňová, Olga
  Comparison of the effects of indapamide and captopril on the development of spontaneous hypertension.
  [Srovnání účinků indapamidu a captoprilu na vývoj spontánní hypertenze.]
  Journal of Hypertension. Roč. 27, Suppl.6 (2009), S42-S46 ISSN 0263-6352
  Grant CEP: GA ČR GA305/09/0336
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: cardiac hypertrophy * nitric oxide * oxidant status
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
  Impakt faktor: 4.988, rok: 2009

  The effects of indapamide, a thiazide-like diuretic, and captopril, an angiotensin-converting enzyme inhibitor, on spontaneous hypertension and the development of left ventricular hypertrophy (LVH), nitric oxide generation and oxidant status were investigated. Whereas captopril reduced LVH, indapamide enhanced NOS activity and decreased oxidative damage in the case of the combined treatment. The complex protective effects of the combined indapamide plus captopril treatment on hypertension are exerted via its effects on blood pressure, heart hypertrophy and vasorelaxation

  Byly studovány účinky diuretika indapamidu a inhibitoru konvertujícího enzymu captoprilu na vývoj spontánní hypertenze, hypertrofii srdeční, tvorbu NO a oxidační status. Captopril zmenšoval srdeční hypertrofii, zatímco indapamid zlepšoval tvorbu NO a snižoval oxidační poškození. Komplexní protektivní působení kombinace indapamidu a captoprilu je zprostředkováno účinky na krevní tlak, srdeční hypertrofii a vasorelaxaci
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176440