Počet záznamů: 1

Maps of the level of invasion of the Czech Republic by alien plants

 1. 1.
  0330698 - BU-J 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Chytrý, M. - Wild, Jan - Pyšek, Petr - Tichý, L. - Danihelka, Jiří - Knollová, I.
  Maps of the level of invasion of the Czech Republic by alien plants.
  [Mapy rostlinných invazí České republiky.]
  Preslia. Roč. 81, č. 3 (2009), s. 187-207 ISSN 0032-7786
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Grant ostatní:Evropská komise(XE) GOCE-CT-2003-506675
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: plant invasions * distribution * mapping
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.638, rok: 2009
  http://www.preslia.cz/P093Chytry.pdf http://www.preslia.cz/P093Chytry.pdf

  A series of maps showing the level of invasion of the Czech Republic by alien plants was developed based on a quantitative assessment of the level of invasion of 35 terrestrial habitat types at different altitudes. The maps show that both archaeophytes and neophytes are most common in lowland agricultural and urban areas, whereas they are sparsely represented in mountainous areas. At middle altitudes, agricultural areas are more invaded than forested areas. Outside agricultural and urban areas, high levels of invasion are found especially in lowland sandy areas and river corridors.

  Práce přináší mapy zatížení České republiky nepůvodními rostlinami, založené na kvantitativním vyhodnocení invazí v 35 stanovištních typech v různých nadmořských výškách. Mapy ukazují, že archeofyty a neofyty jsou nejběžnější v nižších nadmořských výškách a hustě osídlených oblastech, v nížinách na píscích a podél řek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176421