Počet záznamů: 1

ArF Laser-induced Deposition of Carbon Encapsulated CoFe Nanoparticles

 1. 1.
  0330688 - UCHP-M 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Fajgar, Radek - Bastl, Zdeněk - Šubrt, Jan - Murafa, Nataliya - Maryško, Miroslav
  ArF Laser-induced Deposition of Carbon Encapsulated CoFe Nanoparticles.
  [ArF laserem indukovaná depozice CoFe nanočástic v uhlíkovém obalu.]
  ECS Transactions. Roč. 25, č. 8 (2009), s. 1023-1030 ISSN 1938-5862
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/0546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40320502; CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: decomposition * nanocomposites * metal magnetic nanoparticles
  Kód oboru RIV: CH - Jaderná a kvantová chemie, fotochemie

  The decomposition of the gaseous acetylene - Fe(CO)5 - Co(CO)3(NO) mixtures induced by a single ArF laser pulse is a very efficient and novel method for formation of amorphous cobalt/iron alloy nanoparticles completely encapsulated in amorphous carbon shell. The properties of the CoFe(core)-carbon(shell) nanocomposites were examined by spectroscopy, microscopy and diffraction techniques. Magnetic measurements revealed the superparamagnetic behaviour of the as-prepared samples with diameter 5 nm at temperatures above 200K. The properties of the CoFe alloy nanoparticles annealed at 600, 900 and 1150oC were studied. Heating leads to structural changes in both the alloy core and the carbon shell. The cobalt/iron core crystallizes as syn-wairauite and carbon affords graphite outer part.

  Rozklad plynné směsi acetylenu, Fe(CO)5 a Co(CO)3(NO), indukovaný jedním pulsem ArF laseru je velmi účinná a nová metoda přípravy amorfních nanočástic slitiny kobaltu a železa, které jsou kompletně obalené vrstvami amorfního uhlíku. Vlastnosti těchto kompozitů se strukturou CoFe(jádro) - uhlíkový obal byly studovány spektroskopickými, mikroskopickými a difrakčními technikami. Magnetická měření odhalila superparamagnetické chování připravených vzorků s průměrem jádra 5 nm při teplotách nad 200K. Vlastnosti vzorků po jejich zahřátí na teploty 600, 900 a 1150oC ukázaly, že během zahřívání dochází ke strukturálním změnám jak u kovového jádra, tak i u uhlíkového obalu. Jádro slitiny kobaltu a železa krystalizuje jako syn-wairauite a uhlíkový obal se uspořádává do grafitických vrstev.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176416