Počet záznamů: 1

Antiferromagnetic order in (Lu.sub.0.8./sub.Ce.sub.0.2./sub.).sub.2./sub.Fe.sub.17./sub. and Lu.sub.2./sub.Fe.sub.16.5./sub.Ru.sub.0.5./sub.: high pressure study

 1. 1.
  0330659 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Tereshina, Evgeniya - Andreev, Alexander V. - Kamarád, Jiří - Isnard, O.
  Antiferromagnetic order in (Lu0.8Ce0.2)2Fe17 and Lu2Fe16.5Ru0.5: high pressure study.
  [Antiferromagnetické uspořádání v (Lu0.8Ce0.2)2Fe17 a Lu2Fe16.5Ru0.5: vysokotlaká studie.]
  Journal of Applied Physics. Roč. 105, č. 7 (2009), 07A747/1-07A747/3 ISSN 0021-8979
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/0339
  Grant ostatní:GA UK(CZ) GAUK 7015/2007; EC(XE) COST-STSM-P16-03025
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: neutron-diffraction * magnetic-properties * LU2FE17
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.072, rok: 2009

  The antiferromagnetic state observed in Lu2Fe17 at elevated temperatures is stabilized down to the ground state in (Lu0.8Ce0.2)2Fe17 and Lu2Fe16.5Ru0.5. The Néel temperature TN decreases from 275 K in Lu2Fe17 to 247 K and 208 K in (Lu0.8Ce0.2)2Fe17 and Lu2Fe16.5Ru0.5, respectively. Both compounds exhibit the easy-plane magnetic anisotropy and a metamagnetic transition at fields below 1 T. External pressure pushes the transition towards higher field and reduces the magnetization as well as TN to 234 K and 185 K for (Lu0.8Ce0.2)2Fe17 and Lu2Fe16.5Ru0.5, respectively, under pressure 0.8 GPa. The pressure and the substitution effects can be understood in terms of exchange interaction varying strongly with changes of the lattice parameter c for (Lu0.8Ce0.2)2Fe17, while for Lu2Fe16.5Ru0.5, the change of magnetic structure occurs due to weakening of the positive exchange interaction as a result of reduction of the Fe magnetic moments at 12k sites.

  Uspořádání v (Lu0.8Ce0.2)2Fe17 a Lu2Fe16.5Ru0.5 jsou antiferromagnetické s TN nižší než pro Lu2Fe17 se snadnou rovinou a metamagnetickým přechodem v polích kolem 1 T. Vnější tlak posouvá tento přechod do silnějších polí a snižuje jak magnetizaci tak TN.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176395