Počet záznamů: 1

Planting intensity, residence time, and species traits determine invasion success of alien woody species

 1. 1.
  0330648 - BU-J 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Pyšek, Petr - Křivánek, Martin - Jarošík, Vojtěch
  Planting intensity, residence time, and species traits determine invasion success of alien woody species.
  [Intenzita pěstování, doba od zavlečení a druhové vlastnosti rozhodují o invazním úspěchu středoevropských dřevin.]
  Ecology. Roč. 90, č. 10 (2009), s. 2734-2744 ISSN 0012-9658
  Grant CEP: GA ČR GA206/05/0323; GA MŠk LC06073
  Grant ostatní:Evropská komise(XE) GOCE-CT-2003-506675 ALARM
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: woody species * invasion * planting
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 4.411, rok: 2009

  The probability of escape from cultivation of alien woody plants in Central Europe increased with residence time in the Czech Republic, whereas the probability of naturalization increased with the residence time in Europe. This indicates that some species were already adapted to local conditions when introduced to the Czech Republic. Apart from residence time, the probability of escape depends on planting intensity (propagule pressure), and that of naturalization on the area of origin and fruit size; it is lower for species from Asia and those with small fruits. The probability of invasion is determined by a long residence time and the ability to tolerate low temperatures. These results indicate that a simple suite of factors determines, with a high probability, the invasion success of alien woody plants, and that the relative role of biological traits and other factors is stage dependent. Biological traits play a role in later stages of invasion.

  Pravděpodobnost, že dřeviny pěstované pro lesnické účely zplaní, vzrůstá s dobou od počátku pěstování a s intenzitou pěstování. Při naturalizaci a invazi pak hrají roli též vlastnosti dřevin: druhy s původním rozšířením v Evropě a Severní Americe a velkými plody jsou častěji naturalizované. Pravděpodobnost invaze je pak určována dobou od zavlečení a tolerancí vůči nízkým teplotám. Tyto výsledky ukazují, že invazní úspěch dřevin lze do značné míry predikovat pomocí několika málo faktorů a že relativní význam druhových vlastností a ostatních faktorů závisí na stadiu invaze; význam druhových vlstností vzrůstá v pozdějších stádiích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176385