Počet záznamů: 1

Conveying of Solid Particles in Newtonian and Non-Newtonian Carriers

 1. 1.
  0330643 - UH-J 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vlasák, Pavel - Chára, Zdeněk
  Conveying of Solid Particles in Newtonian and Non-Newtonian Carriers.
  Particulate Science and Technology. Roč. 27, č. 5 (2009), s. 428-443 ISSN 0272-6351
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200600503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: sand slurry * fluidic ash slurry * flow behavior * experimental investigation * ffect of slurry composition * effect of shearing
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Impakt faktor: 0.522, rok: 2009

  The paper deals with the effect of fine-grained and coarse-grained slurries composition and concentration on their flow behaviour. The fluidic fly and bottom ash slurries and sand slurries were experimentally investigated. Water and kaolin slurries were used as the carrier liquid for the sand slurries to compare the effect of Newtonian and non-Newtonian carriers. The study revealed a time-dependent yield pseudo-plastic behaviour of the fluidic fly and fly/bottom ash slurries and the possibility of substantial reduction of the flow resistance by mechanical treatment or by the adaptation of particle size distribution. The highly concentrated sand–kaolin slurries show non-Newtonian behaviour. When the carrier kaolin slurry is peptized, the hydraulic gradient in the laminar region becomes markedly lower, and the favourable effect vanishes in the transitional and turbulent regions. The addition of small amounts of kaolin favourably affects the flow behaviour of the sand slurry.

  Článek se zabývá účinkem zrnitostního složení a koncentrace na tokové chování jemnozrnných a hrubozrnných suspenzí. Suspenze s obsahem úletového a ložového popela z fluidních kotlů nebo písku byly experimentálně zkoumány. Jako nosná kapalina byly použity voda a kaolinová suspenze, aby bylo možné srovnat vliv newtonovské a ne-newtonovské nosné kapaliny. Studie potvrdila časově závislé pseudo-plastické chování s počátečním napětím pro popílkové suspenze a možnost výrazné redukce tokových odporů vlivem mechanického namáhání nebo úpravou zrnitostního složení. Také vysoce koncentrované písčito-kaolinové suspenze vykazují ne-newtonovské chování. Je-li nosná kaolinová suspenze peptisována, je sklon tlakové čáry při laminárním proudění podstatně nižší, ovšem tento příznivý vliv mizí pro turbulentní a přechodný režim proudění. Přídavek malého množství kaolinu příznivě ovlivňuje tokové chování písčitých suspenzí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176381