Počet záznamů: 1

Study of microstructure in Ag-x(As0.33Se0.67)(100-x) chalcogenide glasses

 1. 1.
  0330625 - UMCH-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Stehlík, Š. - Knotek, P. - Wágner, T. - Zima, Vítězslav - Bartoš, M. - Kasap, S.O. - Frumar, M.
  Study of microstructure in Ag-x(As0.33Se0.67)(100-x) chalcogenide glasses.
  [Studium mikrostruktury v chalkogenidových sklech Agx(As0.33Se0.67)100-x.]
  Journal of Non-Crystalline Solids. Roč. 355, 37-42 (2009), s. 2054-2058 ISSN 0022-3093
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: conductivity
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.252, rok: 2009

  Glasses with general formula Ag(As33Se67)100-x were studied by means of MDSC, conductivity and permittivity measurements and atomic force acoustic microscopy (AFAM). The proportional amount of the ion-conductive Ag rich phase indcreased with the Ag content. A rapid increase (almost 4 orders of magnitude) in the conductivity was observed in the Ag concentration range 4-8 at%, which could be associated with the interconnection of this ion-conductive phase. The transition from an electronic (hole) conductivity (at low Ag concentration) to a mixed ionic-electronic (hole) conductivity at higher Ag concentration was studied by permittivity measurements.

  Skla s obecným složením Agx(As33Se67)100-x byly studovány pomocí MDSC, vodivosti, permitivity a mikroskopií atomových akustických sil (AFAM). Poměrní množství iontově vodivé stříbrem bohaté fáze stoupá s obsahem stříbra. Prudký růst vodivosti (téměř o čtyří řády) byl pozorován v koncentračním rozmezí stříbra 4-8%, což může být spojeno s propojením této iontově vodivé fáze. Přechod od elektronové (děrové) vodivosti (při nízkých koncentracích stříbra) ke směsné intově-elektronové (děrové) vodivosti při vyšších koncentracích Ag byl studován pomocí měření permitivity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176370