Počet záznamů: 1

Hrobka Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově u Zábřehu - její minulost a druhý život

 1. 1.
  0330601 - UDU-I 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šroněk, Michal
  Hrobka Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově u Zábřehu - její minulost a druhý život.
  [A sepulchre of Bukůvkové of Bukůvky in Postřelmov near Zábřeh – its past and second life.]
  Epigraphica & Sepulcralia II. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., v letech 2006 - 2007. Praha: Artefactum, 2009 - (Roháček, J.), s. 321-329. ISBN 978-80-86890-19-7.
  [Mors immortalis / Mors principium est. Praha (CZ), 25.05.2006-26.05.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: sepulchral monuments * Unity of Brethren * Renaissance sepulchral sculpture
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Studie pojednává o renesanční výzdobě hrobky Bůkůvků z Bukůvky v Postřelmově, která patřila moravské šlechtické rodině hlásící se k Jednotě bratrské. Ve 30. letech 20. století se slavnostní dokončení její opravy stalo demonstrací českého vlastenectví proti narůstajícímu vlivu nacismu.

  The study deals with Renaissance decoraton of the sepulchre of Bukůvkové of Bukůvky in Postřelmov, which belonged to a family that professed Unity of the Brethen. In 1930´s, the finish of its renovation became a demonstration of a Czech patriotism against the growing influence of Nazism.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176354