Počet záznamů: 1

Impact of invasive plants on the species richness, diversity and composition of invaded communities

 1. 1.
  0330597 - BU-J 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hejda, Martin - Pyšek, Petr - Jarošík, Vojtěch
  Impact of invasive plants on the species richness, diversity and composition of invaded communities.
  [Vliv invazních druhů rostlin na druhové bohatství, diversitu a složení invadovaných společenstev.]
  Journal of Ecology. Roč. 97, č. 3 (2009), s. 393-403 ISSN 0022-0477
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Grant ostatní:Evropská komise(XE) GOCE-CT-2003–506675; Evropská komise(XE) KBBE-212459
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: impact * neophyte * plant community
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 4.690, rok: 2009

  The results show that the target neophytes strongly differ in all aspects of their impact upon the resident invaded communities - species richness, diversity and composition. The invaders with the most severe impact were found to be Fallopia sp. div. and Heracleum mantegazzianum. In contrary, the community level impact of Helianthus tuberosus and Impatiens glandulifera was found to be minor, despite these species tall stature and rapid growth. The community level impact was found to be most associated with the relative dominance of the invader compared to that of the dominant species of the original uninvaded community. When evaluating the invironmental impacts of neophytes, the character of the resident community needs to be also considered. Heracleum mantegazzianum, Lupinus polyphyllus and Rumex alpinus were most often found to invade semi - natural communities.

  Výsledky jasně ukazují, že zkoumané neofyty se významně liší ve všech pozorovaných aspektech jejich vlivu na invadované společenstvo - druhové bohatství, diversita a složení. Nejsilnější vliv na invadované společenstvo byl pozorován u neofytů Fallopia sp. div a Heracleum mantegazzianum. Naproti tomu bylo zjištěno, že druhy Helianthus tuberosus a Impatiens glandulifera invadované společenstvo příliš neovlivní, a to navzdory jejich mohutnému vzrůstu. Vliv invazních druhů rostlin na společenstvo souvisí s jejich relativní mírou dominance oproti původním dominantním druhům, přítomným před invazí. Při vyhodnocování environmentálních rizik spojených s invazí konkrétního druhu je také třeba brát v úvahu charakter invadovaných společenstev. Bylo pozorováno, že zejména druhy Heracleum mantegazzianum, Lupinus polyphyllus a Rumex alpinus invadují polopřirozená společenstva.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176350