Počet záznamů: 1

Diskusní příspěvek k referátu Milana Hlinomaze

 1. 1.
  0330564 - UDU-I 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Chlíbec, Jan
  Diskusní příspěvek k referátu Milana Hlinomaze.
  [The polemic with a contribution of Milan Hlinomaz.]
  Epigraphica & Sepulcralia II. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., v letech 2006 - 2007. Praha: Artefactum, 2009 - (Roháček, J.), s. 429-433. ISBN 978-80-86890-19-7.
  [Mors immortalis / Mors principium est. Praha (CZ), 25.05.2006-26.05.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: tomb sculpture * Late Gothic sculpture * Jagiellonian art
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Text je polemikou s příspěvkem historika M. Hlinomaze týkající se datace a autorství dvou pozdně gotických sepulkrálních monumentů Rožmberků a opata Kryštofa Zolla v cisterciáckém klášterním kostele ve Vyšším Brodě.

  The text is a polemic with a contribution of a historian M. Hlinomaz concerning of the dating and authorship of two late Gothic sepulchral monuments of the house of Rožmberk and abbot Christoph Knoll in the Cistercian monastery in Vyšší Brod.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176326