Počet záznamů: 1

Náhrobek kancléře Ladislava ze Šternberka (+1521) a úskalí figurálního sepulkrálního sochařství kolem roku 1600

 1. 1.
  0330563 - UDU-I 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Chlíbec, Jan
  Náhrobek kancléře Ladislava ze Šternberka (+1521) a úskalí figurálního sepulkrálního sochařství kolem roku 1600.
  [Tombstone of a chancellor Ladislav of Šternberk (+ 1521) and a problem of figural tomb sculpture about 1600.]
  Epigraphica & Sepulcralia II. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., v letech 2006 - 2007. Praha: Artefactum, 2009 - (Roháček, J.), s. 65-74. ISBN 978-80-86890-19-7.
  [Mors immortalis / Mors principium est. Praha (CZ), 25.05.2006-26.05.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: tomb sculpture * Renaissance sculpture * Council of Trent
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Text je věnován renesančnímu náhrobku Ladislava ze Šternberka (+ 1521) a skupině českých sepulkrálních monumentů ovlivněných produkcí pasovských dílen specializovaných na tento druh sochařství. Druhá část textu se týká negativnímu vlivu pražské synody v roce 1605 na rozvoj figurální náhrobní skulptury.

  The text is devoted to the authorship of the Renaissance tombstone of Ladislav of Šternberk (+ 1521) and to the group of Czech sepulchral monuments inspired by a production of Passau workshops specialized in this kind of sculpture. The second part of this study describes a negative influence of Prague synod in 1605 on a development of Czech figural tomb sculpture.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176325