Počet záznamů: 1

Zítřek posuzování spolehlivosti ocelových konstrukcí

 1. 1.
  0330557 - UTAM-F 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Marek, Pavel - Guštar, M. - Lokaj, A.
  Zítřek posuzování spolehlivosti ocelových konstrukcí.
  [Future of reliability assessment of steel structures.]
  Sborník referátů 22. České a slovenské konference se „Ocelové konstrukce a mosty 2009. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009 - (Melcher, J.; Skyva, J.; Karmazínová, M.), s. 199-207. ISBN 978-80-7204-635-5.
  [České a slovenské konference „Ocelové konstrukce a mosty 2009" /22./. Brno (CZ), 23.09.2009-25.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/07/0557
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: computers * SBRA method * reliability of assessment
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  Rychlý rozvoj výpočetní technologie dovoluje usuzovat, že bude dosaženo významného zlepšení posudků spolehlivosti ocelových konstrukcí. V průběhu posledních dvou desetiletí lze pozorovat zdokonalování metody SBRA (Simulation based reliability assessment) zaměřené na závažné úpravy posudků konstrukcí z hlediska bezpečnosti, použitelnosti a trvanlivosti. Je zaváděno netradiční vyjádření zatížení a všech ostatních náhodně poměných veličin ovlivňujících spolehlivost. Přičemž interakce náhodně proměnných včetně imperfekcí, materiálových vlastností a kombinací účinku zatížení( mohou být důsledně uvažovány při aplikaci teorie prvního i druhého řádu. Aplikace netradiční metody SBFRA je demonstrována na stovkách příkladů.

  The rapid development of computer technology makes it possible to anticipate significant improvements in the reliability assessment of steel structures, During the last two decades through the development of the SBRA method, a significant adjustment of the assessment of structural safety, serviceability and durability is now feasible. The probabilistic approach introduces next representation of loads and all other variables affecting the reliability, while the interaction of all variables can be considered using the first as well as second order theory analysis.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176321