Počet záznamů: 1

Effect of antipsychotic drug perphenazine on fast sodium current and transient outward potassium current in rat ventricular myocytes

 1. 1.
  0330554 - UT-L 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Bébarová, M. - Matejovič, P. - Pásek, Michal - Jansová, D. - Šimurdová, M. - Nováková, M. - Šimurda, J.
  Effect of antipsychotic drug perphenazine on fast sodium current and transient outward potassium current in rat ventricular myocytes.
  [Vliv antipsychotika perfenazinu na rychlý sodíkový proud a přechodný draslíkový proud u komorových srdečních buněk potkana.]
  Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. Roč. 380, č. 2 (2009), s. 125-133 ISSN 0028-1298
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: perphenazine * antipsychotic drug * sodium current * transient outward current * rat ventricular myocytes
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 2.631, rok: 2009
  http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=T1JpdjJ8PNNeAL7D3il&page=1&doc=3&colname=WOS

  The effect of antipsychotic drug perphenazine (0.1–100 ?M) on fast sodium current INa and on transient outward potassium current Ito was analysed in enzymatically isolated rat right ventricular myocytes by the whole-cell patch-clamp technique at room temperature. Perphenazine reversibly blocked INa (reducing its amplitude; IC50=1.24±0.10 ?M) and Ito (accelerating its apparent inactivation with a slight decrease of its amplitude; IC50=38.2±3.5 ?M, evaluated from changes of the time integral). The fast time constant of Ito inactivation was significantly decreased in a concentration-dependent manner (IC50=30.0±6.6 ?M). Both blocks were use and frequency dependent at 3.3 Hz. We conclude that perphenazine cause concentration-,use-,and frequency-dependent block of INa and Ito. Computer simulations suggest that perphenazine interacts preferentially with INa channels in inactivated states and with Ito channels in both open and open-inactivated s tates.

  Perfenazin patří do skupiny antipsychotických látek, u nichž byly zjištěny vedlejší účinky na funkci srdečních buněk. Z experimentů na srdečních komorových buňkách laboratorního potkana vyplynulo, že perfenazin vratně blokuje sodíkové kanály zprostředkovávající rychlý depolarizační proud INa a draslíkové kanály zprostředkovávající přechodný repolarizační proud Ito. Blokáda INa-kanálů se projevovala snižováním amplitudy INa (IC50 = 1.24 μM) zatímco blokáda Ito-kanálů vedla ke zrychlování zdánlivé inaktivace Ito a mírnému snížení jeho amplitudy (IC50 = 38.2 μM, vyhodnoceno ze změn časového integrálu). Obě blokády byly frekvenčně závislé při 3.3 Hz. Počítačové simulace ukázaly, že perfenazin blokuje INa-kanály zejména v jejich inaktivovaných stavech a Ito- kanály jak v otevřeném, tak v otevřeném inaktivovaném stavu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176319