Počet záznamů: 1

A Dashed Hope: Pablo Picasso and the Communist Bloc during the Cold War

 1. 1.
  0330550 - UDU-I 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Lahoda, Vojtěch
  A Dashed Hope: Pablo Picasso and the Communist Bloc during the Cold War.
  [Zklamané naděje: Pablo Picasso a komunistický blok za studené války.]
  Hoffnung in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik in Tschechien und Deutschland. Essen: Klartext, 2009 - (Anděl, M.; Brandes, D.; Pešek, J.), s. 85-95. Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa, 32. ISBN 978-3-8375-0160-5.
  [Hoffnung in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik in Tschechien und Deutschland. Düsseldorf (DE), 11.05.2007-12.05.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: J. V. Stalin * Hungarian revolution 1956 * French Communist Party * painter * politician
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  An essay discussing the role of Pablo Picasso in politics and ideology in Czechoslovakia and Hungary during the 1950s. The article shows, how Czechoslovak official rhetoric divided between the reactionary and progressive Picasso, how Czechoslovak officials in Paris contacted Picasso several times during the 1950s, and how they tried to invite him to Czechoslovakia for the second Spartakiad in 1960. On the example of the letter of Béla Czobel to Picasso on 15 December 1956, now kept in Musée Picasso Archives in Paris, one can demonstrate the pressure of many intellectuals on Picasso to paint another, second, Guernica, now dedicated to Hungary.

  Studie se zabývá rolí Picassa v rámci ideologického diskursu v Československu a v Maďarsku v padesátých letech. Autor ukazuje, jak československá oficiální rétorika rozdělila Picassa na "reakčního" umělce, spojeného se svou kubistickou minulostí, a umělce "progresívního", který souvisí s umělcovou politickou aktivizací po jeho vstupu do komunistické strany Francie ve druhé půli 40. let a v 50. letech. Článek uvádí na základě dokladů v archívu Musée Picasso v Paříži příklady kontaktů československých oficiálních představitelů v Paříži s Picassem, které vyústily do pozvání malíře do Československa u příležitosti druhé Spartakiády v roce 1960. Malíř ovšem pozvání nepřijal. Na příkladu dopisu maďarského malíře Bély Czóbela z 15. 12. 1956 z archívu Musée Picasso v Paříži lze ukázat tlak, jaký vyvíjeli levicoví intelektuálové na Picassa, aby u příležitosti maďarského povstání v roce 1956 namaloval novou verzi Guernicy, věnovanou Maďarsku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176316