Počet záznamů: 1

Can soil properties in different grasslands be altered after three years of experimentally manipulated rain?

 1. 1.
  0330533 - BU-J 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Tůma, Ivan - Fiala, Karel - Holub, Petr - Záhora, J.
  Can soil properties in different grasslands be altered after three years of experimentally manipulated rain?.
  [Mohou být půdní vlastnosti různých travinných společenstev změněny po třech letech experimentálně manipulovaných srážek?.]
  Beskydy. Roč. 2, č. 1 (2009), s. 71-76 ISSN 1803-2451
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA526/06/0556
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: organic matter * soil pH * precipitation
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Markedly manipulated amount of precipitation for three years did not effect significantly soil properties in studied grasslands.

  Různá množství srážek, aplikovaných experimentálně po tři roky, neovlivnila průkazně půdní vlastnosti studovaných travních společenstev.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176306