Počet záznamů: 1

Soil nutrient heterogeneity and competitive ability of three grass species (Festuca ovina, Arrhenatherum elatius and Calamagrostis epigejos) in experimental conditions

 1. 1.
  0330530 - BU-J 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Tůma, Ivan - Holub, Petr - Fiala, Karel
  Soil nutrient heterogeneity and competitive ability of three grass species (Festuca ovina, Arrhenatherum elatius and Calamagrostis epigejos) in experimental conditions.
  [Heterogenita půdních živin a konkurenční schpnost tří druhů trav (Festuca ovina, Arrhenatherum elatius a Calamagrostis epigejos) v experimentálních podmínkách.]
  Biologia. Roč. 64, č. 4 (2009), s. 694-704 ISSN 0006-3088
  Grant CEP: GA ČR GA206/02/0581
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: nutrient concentration * nutrient uptake * relative yield
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 0.617, rok: 2009

  In heterogeneous soil environment, both tall grasses Arrhenthrerum elatius and Calamagrostis epigejos were able to produce more roots in the nutrient-rich patches and to accumulated more nitrogen in plant tissues, which was associated with higher yield of their above-ground biomass. The competitive ability of A. elatius to C. epigejos increased in heterogeneous treatments.

  V heterogenních půdních podmínkách, vysoké trávy Arrhenthrerum elatius a Calamagrostis epigejos vytvářely více kořenů v místech na živiny bohatších a hromadily více dusíku v rostlinných tkáních, což bylo spojeno i s větší produkcí jejich nadzemní biomasy. Konkurenční schopnost A. elatius vůči C. epigejos vzrůstala v heterogenních podmínkách.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176303