Počet záznamů: 1

Do GST Polymorphisms Modulate the Frequency of Chromosomal Aberrations in Healthy Subjects?

 1. 1.
  0330483 - UEM-P 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vodička, Pavel - Naccarati, Alessio - Vodičková, Ludmila - Poláková, Veronika - Dušinská, M. - Mušák, L. - Halasová, E. - Susová, S. - Souček, P. - Hemminki, K.
  Do GST Polymorphisms Modulate the Frequency of Chromosomal Aberrations in Healthy Subjects?.
  [Moduluje GST polymorfizmus frekvenci chromozomálních aberací?.]
  Environmental Health Perspectives. Roč. 117, č. 9 (2009), A384-A385 ISSN 0091-6765
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: DNA-repair genes * individual susceptibility * biomarkers
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 6.191, rok: 2009

  Rossi et al. (2009) described an association between chromosomal aberration (CA) frequency and cancer risk in a case–control study on 107 cancer cases and 291 controls, whereby they observed no modifying effect of polymorphisms in glutathione S transferase M1 (GSTM1) and GSTT1. In our studies of 488 healthy individuals from Slovakia and the Czech Republic, we observed a CA frequency of 2.35 ± 1.73 (mean ± SD).

  Rossi a spolupracovníci (2009) studovali asociaci mezi frekvenci chromozomálních aberací a rizikem rakoviny u 107 pacientů a 291 kontrol, avšak nepozorovali žádny efekt spjatý s polymorfizmem v GSTM1 a GSTT1 genech. V našich studiích u 488 zdravých jedinců ze Slovenska a Čech jsme naopak pozorovali vysokou frekvenci chromozomálních aberací.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176265