Počet záznamů: 1

Effect of eda loss of function on upper jugal tooth morphology

 1. 1.
  0330459 - UEM-P 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Charles, C. - Pantalacci, S. - Peterková, Renata - Tafforeau, P. - Laudet, V. - Viriot, L.
  Effect of eda loss of function on upper jugal tooth morphology.
  [Efekt ztráty funkce eda na morfologii horních tvářových zubů.]
  Anatomical Record-Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology. Roč. 292, č. 2 (2009), s. 299-308 ISSN 1932-8486
  Grant CEP: GA ČR GA304/05/2665; GA MŠk OC B23.002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: dentition * jugal teeth * morphology
  Kód oboru RIV: FF - ORL, oftalmologie, stomatologie
  Impakt faktor: 1.490, rok: 2009

  Modification in cusp number and the abnormal crown size of the teeth are clearly linked and our results indicate a role of eda in cusp patterning.

  Změna v počtu hrbolků a abnormální velikosti zubní korunky zřetelně koreluje a naše výsledky ukazují roly eda na hrbolkový vzorec.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176245