Počet záznamů: 1

Ethical issues in measuring biomarkers in children´s environmental health

 1. 1.
  0330456 - UEM-P 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Sly, P. D. - Eskenazi, B. - Pronczuk, J. - Šrám, Radim - Diaz-Barriga, F. - Machin, D. G. - Carpenter, D. O. - Surdu, S. - Meslin, E. M.
  Ethical issues in measuring biomarkers in children´s environmental health.
  [Etické otázky monitorování biomarkerů při studiu vztahu životního prostředí a zdraví dětí.]
  Environmental Health Perspectives. Roč. 117, č. 8 (2009), s. 1185-1190 ISSN 0091-6765
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: biobanks * biomarkers * children
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 6.191, rok: 2009

  The study of biomarkers in children raises several ethical issues. Many of these arise in research involving children generally, others are more particularly related to the collection and storage of specimens, informed consent, and how to convey information about risk, especially where the level of scientific knowledge is inadequate to quantity that risk. Some of these issues are discussed in this paper.

  Studium biomarkerů u dětí vyvolává některé etické problémy. Mnoho z nich existuje obecně u výzkumu týkajího se dětí, jiné jsou specifické a jsou spojeny s odběrem a uchováváním vzorků, se získáním souhlasu rodičů a také s tím, jakou formou předávat informace o riziku, zvláště tam, kde odborná úroveň společnosti není adekvátní úrovni zjistěného rizika. V tomto článku jsou diskutovány některé z těchto problémů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176242