Počet záznamů: 1

Urinary 8-oxodeoxyguanosine levels in children exposed to air pollutants

 1. 1.
  0330440 - UEM-P 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Švecová, Vlasta - Rössner ml., Pavel - Dostál, Miroslav - Topinka, Jan - Solanský, I. - Šrám, Radim
  Urinary 8-oxodeoxyguanosine levels in children exposed to air pollutants.
  [Hladina 8-oxodeoxyguanosinu v moči dětí exponovaných znečištěnému ovzduší.]
  Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. Roč. 662, 1-2 (2009), s. 37-43 ISSN 0027-5107
  Grant CEP: GA MŽP SL/5/160/05; GA MŽP(CZ) SP/1B3/50/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: air pollution * child health * oxidative stress
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 3.556, rok: 2009

  The levels of 8-oxodeoxyguanosine (8-oxodG), a marker of oxidative damage to DNA, in urine samples of 894 children were meaured using an ELISA technique. It was found the association between 8-oxodG levels and the exposure to air particulate matter PM10 and PM2.5, carcinogenic PAHs as well as individual lifestyle and environmental tobacco smoke. The obtained results indicate that 8-oxodG is a sensitive biomarker for measuring the exposure of children to air pollution.

  Za použití metody ELISA byly v moči 894 dětí měřeny hladiny 8-oxodeoxyguanosinu (8-oxodG) jako markeru oxidačního poškození DNA. Byl zjištěn vztah mezi hladinami 8-oxodG a expozicí prachovým částicim PM10 a PM25, expozicí karcinogenním PAU, expozicí environmentálním tabákovému kouři a také souvislost mezi životním stylem a hladinami 8-oxodG v moči. Výsledky naznačují, že 8-oxodG je citlivým biomarkerem pro měření expozice znečištěnému ovzduší u dětí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176228