Počet záznamů: 1

Jeskyně, rybníky a jiné problémy moderní právní úpravy

 1. 1.
  0330407 - USP-I 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kindl, Milan
  Jeskyně, rybníky a jiné problémy moderní právní úpravy.
  [Caves, Ponds and Other Issues of Contemporary Legal Regulation.]
  Právník. Roč. 148, č. 10 (2009), s. 1118-1127 ISSN 0231-6625
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: environmental law * jurisprudence - caves - ponds
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Autor se vyjadřuje k možným řešením problematiky jeskyní z pohledu soukromého práva. V druhé části se věnuje definici rybníka a pojmu vlastník rybníka v současné právní úpravě.

  The author comments on the possible solution of problems of caves from the private-law point of view. In the second part the author deals with the definition of the terms “pond” and “pond owner” in the current legal regulation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176201