Počet záznamů: 1

Proton-Coupled Oxygen Reduction at Liquid-Liquid Interfaces Catalyzed by Cobalt Porphine

 1. 1.
  0330400 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hatay, I. - Su, B. - Méndez, M. A. - Khoury, T. - Gros, C. P. - Barbe, J.-M. - Ersöz, M. - Samec, Zdeněk - Girault, H. H.
  Proton-Coupled Oxygen Reduction at Liquid-Liquid Interfaces Catalyzed by Cobalt Porphine.
  [Redukce kyslíku spřažená s přenosem protonu na rozhraní kapalina-kapalina katalyzovaná prorfyrinem kobaltu.]
  Journal of the American Chemical Society. Roč. 131, č. 37 (2009), s. 13453-13459 ISSN 0002-7863
  Grant CEP: GA MŠk OC 177; GA ČR(CZ) GA203/07/1257
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: scanning electrochemical microscopy * immiscible electrolyte-solution * ferrocene derivatives
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 8.580, rok: 2009

  Cobalt porphine (COP) dissolved in the organic phase of a biphasic system is used to catalyze O-2 reduction by an electron donor, ferrocene (Fc). Using voltammetry at the interface between two immiscible electrolyte solutions (ITIES), it is possible to drive this catalytic reduction at the interface as a function of the applied potential difference, where aqueous protons and organic electron donors combine to reduce O-2. The current signal observed corresponds to a proton-coupled electron transfer (PCET) reaction, as no current and no reaction can be observed in the absence of either the aqueous acid, COP, c, or O-2.

  Porfyrin kobaltu (CoP) rozpuštěný v organické fázi dvoufázového kapalného systému byl využit ke katalýze redukce kyslíku donorem elektronu- ferocenem (Fc). Tuto katalytickou reakci lze sledovat použitím cyklické voltametrie na rozhraní dvou nemísitelných roztoků elektrolytů. Měřený proudový signál odpovídá reakci přenosu elektronu spřažené s mezifázovým přenosem protonu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176196