Počet záznamů: 1

Empowering Clinicians by eHealth Technologies in Decision-Making Tasks

 1. 1.
  0330396 - UIVT-O 2010 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zvárová, Jana - Heroutová, Helena - Grünfeldová, H. - Zvára, K. - Buchtela, David
  Empowering Clinicians by eHealth Technologies in Decision-Making Tasks.
  [Technologie eHealth pro podporu lékařů v rozhodovacích problémech.]
  Medical Informatics in a United and Healthy Europe. Amsterdam: IOS Press, 2009 - (Adlassnig, K.; Blobel, P.; Mantas, J.; Masic, I.), s. 683-687. Studies in Health Technology and Informatics, 150. ISBN 978-1-60750-044-5.
  [MIE 2009. International Congress of the European Federation for Medical Informatics /22./. Sarajevo (BA), 30.08.2009-02.09.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: clinical decision-making * eHealth * medical guidelines * education * evaluation
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  We present three types of eHealth applications that can enhance quality of clinical decision-making. Formalized electronic medical guidelines are bringing medical knowledge close to clinicians. eHealth tools for evaluation knowledge and competency in a given clinical decision-making problem are demonstrated by systems ExaMe and TECOM. The TECOM system supports training of clinical competence in a given decision-making problems using real clinical cases. The TECOM system estimates the decision-maker abilities using a coefficient of prediction or a classical error rate. Transfer of data and knowledge important for clinical decision-making without language barriers is demonstrated on features of the European Journal for Biomedical Informatics.

  Uvádíme tři typy aplikací eHealth, které mohou zvýšit kvalitu klinické podpory rozhodování. Formalizovaná elektronická lékařská doporučení přibližují lékařům lékařské znalosti. Nástroje eHealth pro hodnocení znalostí a schopností v daném klinickém rozhodovacím problému demonstrují systémy Exame a TECOM. Systém TECOM podporuje učení klinické kompetenci v daném rozhodovacím problému s použitím reálných klinických případů. Systém TECOM odhaduje schopnosti rozhodujícího pomocí predikčního koeficientu nebo klasického odhadu pravděpodobnosti chyby. Přenos dat a znalostí důležitých pro klinické rozhodování bez jazykových bariér ukazuje European Journal for Biomedical Informatics.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176193