Počet záznamů: 1

Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ

 1. 1.
  0330375 - UGN-S 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kunc, J. - Frantál, Bohumil - Klapka, Pavel - Maryáš, J.
  Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ.
  [Daily urban systems and their temporary-spatial organization: theoretical-methodological base.]
  XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2009, s. 177-184. ISBN 978-80-210-4883-6.
  [XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Bořetice (CZ), 17.06.2009-19.06.2009]
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA403/09/0885
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: urban systems * spatial mobility * time geography
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Po roce 1990 docházelo v České republice k výrazným sociálním, ekonomickým a kulturním proměnám, které byly a jsou reflektovány v životě české populace. Ke složitosti dynamiky časoprostorových pohybů přispívají jak individuální motivace a zájmy, osobní socio-demografické charakteristiky, tak i kulturní, politické, ekonomické a technologické faktory. Mění se také intenzita a směr vzájemných vazeb mezi členy různých skupin obyvatel (populační segmenty) v souvislosti e jejich denními aktivitami. Výsledkem je vnitřní prostorová diferenciace spádových oblastí (zázemí) v rámci urbánních regionů.

  Significant social, economic and cultural transformations have occurred in the Czech Republic since 1990 and these transformations are reflected in the lives of the Czech population. The spatial behavior dynamics complexity is enhanced by individual motivations and interests, personal social-demographic characteristics and cultural, political, economic and technological factors at the macro level. The intensity and direction of relations between various population segments also changes in connection with their daily activities. The result is internal spatial differentiation daily urban systems.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176177