Počet záznamů: 1

New carbasugars from Streptomyces lincolnensis

 1. 1.
  0330342 - MBU-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Sedmera, Petr - Halada, Petr - Pospíšil, Stanislav
  New carbasugars from Streptomyces lincolnensis.
  [Nové karbacukry ze Streptomyces lincolnensis.]
  Magnetic Resonance in Chemistry. Roč. 47, č. 5 (2009), s. 519-522 ISSN 0749-1581
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: H-1 NMR * C-13 NMR * Streptomyces lincolnensis
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.612, rok: 2009

  Two new carbasugars were isolated from Streptomyces lincolnensis DSM 40355 along with streptol (valienol), gabosine I (valienone), and glucosylglycerate. The reported 1H and 13C assignments are based on 1D (1H, 13C, 1D-TOCSY, homodecoupling) and 2D (gCOSY, J-resolved, TOCSY, ROESY, gHSQC, gHMBC) NMR techniques and ESI FTMS

  Ze Streptomyces lincolnensis DSM 40355 byly isolovány dva nové karbacukry, vedle streptolu (valienolu), gabosinu I (valienonu), a glucosylglycerátu. Publikovaná přiřazení 1H and 13C signálů jsou založena na 1D (1H, 13C, 1D-TOCSY, homodekapling) and 2D (gCOSY, J-resolved, TOCSY, ROESY, gHSQC, gHMBC) NMR experimentech a ESI FTMS
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176154