Počet záznamů: 1

EBW simulations in experimental context

 1. 1.
  0330326 - UFP-V 2010 RIV JP eng J - Článek v odborném periodiku
  Urban, Jakub - Preinhaelter, Josef - Diem, S.J. - Laqua, H.P. - Pavlo, Pavol - Shevchenko, V. - Taylor, G. - Vahala, G. - Vahala, L. - Valovič, M.
  EBW simulations in experimental context.
  [Simulace EBW v souvislosti s experimentem..]
  Journal of Plasma and Fusion Research SERIES. Roč. 8, - (2009), s. 1153-1157 ISSN 1883-9630.
  [International Congress on Plasma Physics /14./. Fukuoka, 08.09.2008-12.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0419; GA MŠk 7G09042
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Mode conversion * Cyclotron Heating * Stellarators * Electron Bernstein waves Current drive * WEGA * AMR
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://www.jspf.or.jp/JPFRS/PDF/Vol8/jpfrs2009_08-1153.pdf http://www.jspf.or.jp/JPFRS/PDF/Vol8/jpfrs2009_08-1153.pdf

  Electrostatic electron Bernstein waves (EBW) are studied numerically and compared to experimental results on the WEGA stellarator. Simulations are performed on specific WEGA equilibria and its antenna launch of 2.45 GHz waves. The off-axis power deposition and the outward shift of the absorption maximum produced by increasing the magnetic field is explained by the presence of a hot electron component. Moreover, the simulations also reproduce the current density reversal at the plasma centre for low magnetic fields.

  Elektrostatické Bernsteinovy módy jsou studovány numericky a porovnány s experimentálními výsledky na stellaratoru WEGA . Simulace jsou provedeny pro specielní rovnovážné stavy WEGA a jeho anexního vysílaní vln s frekvencí 2.45GHZ. Mimosové ukládání výkonu a vně mířící posuv maxima absorpce se vysvětluje přítomnosti horké elektronové komponenty. Navíc simulace reprodukují obrácení hustoty proudu ve středu plazmatu při nízkých magnetických polích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176141