Počet záznamů: 1

Combined solar and QBO effects on the modes of low-frequency atmospheric variability in the Northern Hemisphere

 1. 1.
  0330318 - UFA-U 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Huth, Radan - Pokorná, Lucie - Bochníček, Josef - Hejda, Pavel
  Combined solar and QBO effects on the modes of low-frequency atmospheric variability in the Northern Hemisphere.
  [Kombinované sluneční a QBO vlivy na módy nízkofrekvenční proměnlivosti atmosféry na severní polokouli.]
  Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. Roč. 71, č. 13 (2009), s. 1471-1483 ISSN 1364-6826
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3042101; GA AV ČR IAA300420805; GA ČR GA205/05/2282
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517; CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: Solar activity * Quasi-biennial oscillation * Tropospheric circulation * Modes of variability
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.643, rok: 2009

  We examine joint effects of thesolar activity and phase of the quasi-biennial oscillation (QBO) on modes of low-frequency variability of tropospheric circulation in the Northern Hemisphere in winter. The solar activity and QBO jointly affect the shapes, spatial extent, and intensity of the modes; the QBO effects are, however, generally weaker than those of solar activity.

  Zkoumáme společné vlivy sluneční aktivity a fáze kvazidvouleté oscilace (QBO) na módy nízkofrekvenční proměnlivosti troposférické cirkulace na severní polokouli v zimě. Sluneční aktivita a QBO společně ovlivňují tvar, prostorový rozsah a intenzitu módů; vlivy QBO jsou však obecně slabší než vlivy sluneční aktivity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176137