Počet záznamů: 1

Direct evidence of gas-induced laser beam smoothing in the interaction with thin foils

 1. 1.
  0330296 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Benocci, R. - Batani, D. - Dezulian, R. - Redaelli, R. - Lucchini, G. - Canova, F. - Stabile, H. - Fauré, J. - Krouský, Eduard - Mašek, Karel - Pfeifer, Miroslav - Skála, Jiří - Dudžák, Roman - Koenig, M. - Tikhonchuk, V. - Nicolai, Ph. - Malka, V.
  Direct evidence of gas-induced laser beam smoothing in the interaction with thin foils.
  [Přímý důkaz vyhlazování laserového svazku plynem při interakci s tenkou fólií.]
  Physics of Plasmas. Roč. 16, č. 1 (2009), 012703/1-012703/5 ISSN 1070-664X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC528
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: foils * ionisation * plasma heating by laser * plasma shock waves
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 2.475, rok: 2009

  The process of laser beam homogenization in a gas medium placed in front of a thin metallic foil has been studied. Homogenization was detected both by directly analyzing the transmitted laser beam and by studying the shock breakout on the foil rear side. Results show that the gas ionization by the laser pulse induces a strong refraction and produces an effective smoothing of large-scale intensity nonuniformities.

  Byl sledován proces homogenizace laserového paprsku v plynu nacházejícím se před tenkou kovovou fólií. Homogenizace byla sledována buď přímo analýzou prošlého laserového svazku nebo studiem rázových vln na zadní stěně fólie. Výsledky ukazují, že dochází k efektivnímu vyhlazení intenzitního profilu svazku silnou refrakcí laserového svazku v důsledku ionizace plynu tímto svazkem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176120