Počet záznamů: 1

Cloning, expression and characterisation of a promising mosquitocidal gene

 1. 1.
  0330288 - BC-A 2010 RIV IN eng J - Článek v odborném periodiku
  Zhang, L. - Huang, E. - Gelbič, Ivan - Guan, Ch. - Guan, Y. - Guan, X.
  Cloning, expression and characterisation of a promising mosquitocidal gene.
  [Klonování, exprese a charakterizace nadějného moskytocidního genu.]
  INDIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY. Roč. 47, č. 10 (2009), s. 799-803 ISSN 0019-5189
  Grant CEP: GA MŠk 2B08003
  Grant ostatní:United Fujian Provincial Health and Education Project for Tackling Key Research(CN) WKJ2008-2-44; Talented Youth Project of Fujian Province(CN) 2008F3012; Science and Technology Project of the Educational Department of Fujian Province(CN) JA08080; Key Talented Youth Project of Science and Technology of the Fujian Agriculture and Forestry University(CN) 08A01; Key Project of the Fujian Administration of Foreign Experts Affairs(CN) SZ2007035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Bacillus thuringiensis * cyt1Aa6 * expression
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 0.550, rok: 2009

  A new mosquitocidal gene, cyt1Aa6, was isolated and cloned from the novel Bacillus thuringiensis strain LLP29, previously isolated from the phylloplane of Magnolia denudata. Nucleotide sequence analysis of cyt1Aa6 indicated that the open reading frame consisted of 750 base pairs, encoding 249 amino acid sequences with a calculated molecular weight of 27.3681 kDa and a PI value of 4.77. An homological comparison revealed that the cyt1Aa6 amino acid sequence was 99% identical with those of known Cyt1Aa proteins. In addition, the cyt1Aa6 gene was successfully expressed in Escherichia coli BL21. Bioassays on Aedes albopictus showed that Bt LLP29 and the expressed BL21 were both toxic to 3rd-instar mosquito larvae. The isolation of cyt1Aa6 provides new opportunities for selecting new strains and to obtain novel B. thuringiensis products based on its toxins.

  Nový moskytocidní gen, cyt1Aa, byl izolován a klonován z nového kmene Bacillus thuringiensis LLP29, nedávno izolovaného z Magnolia denudata.. Sekvenová analýza nukleotidů cyt1Aa6 indikuje, že čtená část je složena ze 750 párů bazí, kodujících 249 aminokyselin s kalkulovanou molekulovou váhou 27.3681 kDa a PI hodnotou 4.77. Homologové srovnání ukázalo, že sekvence aminokyselin cyt1Aa6 je na 99% identická se známým Cy1Aa proteinem. Gen cyt1Aa6 byl také zaznamenán v Escherichia coli BL21. Testy ukázaly, že Bt LLP29 a BL21 jsou toxické na larvy 3. instaru Aedes albopictus. Izolace cyt1Aa6 davá nový podnět k selektování nových kmenů a získání nových produktů B. thuringiensis na bazi jejich toxinů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176113