Počet záznamů: 1

Spectra of PT-symmetric Hamiltonians on tobogganic contours

 1. 1.
  0330283 - UJF-V 2010 RIV IN eng J - Článek v odborném periodiku
  Bíla, Hynek
  Spectra of PT-symmetric Hamiltonians on tobogganic contours.
  [Spektra PT-symetrických Hamiltonianů na toboganických křivkách.]
  Pramana: journal of physics. Roč. 73, č. 2 (2009), s. 307-314 ISSN 0304-4289.
  [8th Conference on Non-Hermitian Hamiltonians in Quantum Physics. Mumbai, 13.01.2009-16.01.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: Quantum toboggans * PT symmetry * complex integration contours
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
  Impakt faktor: 0.349, rok: 2009

  A non-standard generalization of the Bender potentials x(2)(ix(epsilon)) is suggested. The spectra are obtained numerically and some of their particular properties are discussed.

  Je navrženo nestandardní zobecnění Benderových potenciálů x(2) (ix (epsilon)). Spektra jsou získána numericky a některé jejich konkrétní vlastnosti jsou diskutovány.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176111