Počet záznamů: 1

Development of transient head cavities during early organogenesis of the Nile Crocodile (Crocodylus niloticus)

 1. 1.
  0330282 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kundrát, M. - Janáček, Jiří - Martin, S.
  Development of transient head cavities during early organogenesis of the Nile Crocodile (Crocodylus niloticus).
  [Vývoj přechodných hlavových dutin během rané organogeneze Krokodýla nilského (Crocodylus niloticus).]
  Journal of Morphology. Roč. 270, č. 9 (2009), s. 1069-1083 ISSN 0362-2525
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB6111301
  Grant ostatní:Univerzita Karlova(CZ) 122/2003-B; NATO Fellowship Programme and Center for Higher Education Studies(CZ) MK2003-13
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: Nile Crocodile * head cavities * organogenesis
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Impakt faktor: 1.706, rok: 2009

  We found that apart from the premandibular cavities in the head of Crocodylus niloticus in early organogenesis, paired satellite microcavities, and unpaired extrapremandibular microcavities are recognized in the prechordal region as well. Concurently with the formation of the head cavities several developmental phenomena take place: 1) rapid growth of the optic stalk and inflation of the optic vesicle; 2) release of the intimate topographical relationships between the neural tube, notochord and oral gut; 3) tendency of the prechordal mesenchyme to follow the curvature of the forebrain; and 4) proliferation of the prechordal mesenchyme

  V rané organogenezi se v hlavě krokodýla nilského kromě premandibulárních dutin vyskytují párové doprovodné mikrodutiny a nepárové extrapremandibulární mikrodutiny. Současně s vývojem dutin se odehrává 1) rychlý rozvoj optického stvolu a zesílení optické vezikuly; 2) uvolnění těsných topografických vztahů neurální trubice, struny hřbetní a ústní trubice; 3) zakřivení prechordálního mezenchymu podle předního mozku; 4) rozrůstání prechordálního mezenchymu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176110