Počet záznamů: 1

Využití gelových minipeeperů při sledování složení pórové vody v sedimentech

 1. 1.
  0330280 - BC-A 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Borovec, Jakub - Jarolímová, Z. - Jan, Jiří
  Využití gelových minipeeperů při sledování složení pórové vody v sedimentech.
  [Gel minipeeper as a tool for sediment porewater investigation.]
  Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: SVS pri VÚVH, 2009 - (Hucko, P.), s. 161-168. ISBN 978-80-89062-61-4.
  [Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava (SK), 13.05.2009-14.05.2009]
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QH81012; GA ČR(CZ) GA206/09/1764; GA MŠk(CZ) OC08040
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: phosphorus * gradient * pore water
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie

  Cílem práce bylo posouzení možnosti použití gelových minipeeperů pro sledování složení pórové vody sedimentů ve vertikálním profilu s rozlišením v řádu milimetrů. Byly určeny rychlosti ustalování rovnováhy pro vybrané analyty a ověřena opakovatelnost a cilivost na koncentrace kyslíku. Dále je diskutována možnost využití minipeeperů pro management nádrží.

  The aim of this contribution is to evaluate the use of minipeepers for the determination of pore water ion concentrations in the vertical sediment profile on a milimetre scale. The kinetic parameters for selected analytes as well as method reproducibility and sensitivity to oxygen concentration were determined. The suitability of minipeepers for use in reservoir management is discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176108