Počet záznamů: 1

Photoinduced phase transitions and helix untwisting in the SmC* phase of a novel cinnamoyl-based liquid crystal

 1. 1.
  0330273 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Bobrovsky, A. - Shibaev, V. - Hamplová, Věra - Kašpar, Miroslav - Novotná, Vladimíra - Glogarová, Milada - Pozhidaev, E.
  Photoinduced phase transitions and helix untwisting in the SmC* phase of a novel cinnamoyl-based liquid crystal.
  [Fázové přechody a rozvíjení helixu v SmC* fázi vyvolené ozařováním u nových kapalných krystalů odvozených od kyseliny skořicové.]
  Liquid Crystals. Roč. 36, č. 9 (2009), 989-997 ISSN 0267-8292
  Grant CEP: GA MŠk OC 175
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: photoinduced phasetransition * SmC* phase * helix * untwisting
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.451, rok: 2009

  A photoinduced phase transitions and helix untwisting in new liquid crystalline compounds consisting of a cinnamoyl photosensitive fragment with C=C double bond capable of photoisomerisation and photocycloaddition were studied in detail after their irradiation by UV light. An extreme decrease of all phase transition temperatures was observed.

  Byl podrobně studován vliv ozařování UV zářením na teploty fázových přechodů a rozvíjení helixu u nových kapalně krystalických látek odvozených od kyseliny skořicové, obsahujících fotocitlivou skupinu s dvojnou vazbou C=C, která je schopná fotoisomerizace a cykloadice. Byl pozorován velký pokles všech teplot fázových přechodů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176102