Počet záznamů: 1

Effect of carotenoid structure on excited-state dynamics of carbonyl carotenoids

 1. 1.
  0330204 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Chábera, P. - Fuciman, M. - Hříbek, P. - Polívka, Tomáš
  Effect of carotenoid structure on excited-state dynamics of carbonyl carotenoids.
  [Vliv struktury karotenoidy na dynamiku excitovaných stavů karbonylových karotenoidů.]
  Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 11, - (2009), s. 8795-8703 ISSN 1463-9076
  Grant CEP: GA AV ČR IAA608170604
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50510513
  Klíčová slova: excited-state dynamics * carbonyl carotenoids * femtosecond spectroscopy
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 4.116, rok: 2009

  Excited-state dynamics of carbonyl carotenoids has been studied for a series of four carotenoids with different molecular structures. Femtosecond transient absorption spectroscopy revealed effects of carotenoid structure and polarity of environment on characteristics of two dark states, the S* state and the intramolecular charge-transfer state (ICT).

  Dynamika excitovaných stavů karbonylových karotenoidů byla studována u série čtyřech karotenoidů s různou strukturou. Pomocí femtosekundové transientní absorpce byl zjištěn vliv struktury karotenoidu a polarity prostředí na vlastnosti dvou temných stavů, tzv. S* stavu a stavy přenosu náboje (ICT).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176048