Počet záznamů: 1

Capital Market Efficiency and Tsallis Relative Entropy

 1. 1.
  0330187 - UTIA-B 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vošvrda, Miloslav
  Capital Market Efficiency and Tsallis Relative Entropy.
  [Výkonnost kapitálových trhů a relativní entropie Tsalise.]
  Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2009 - (Brožová, H.), s. 340-345. ISBN 978-80-213-1963-9.
  [27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009. Kostelec nad Černými lesy (CZ), 09.09.2009-11.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA MŠk(CZ) LC06075
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Capital Market Efficiency * expectation * Famma's approach * Tsallis entropy * macroeconomic equilibrium
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/E/vosvrda-capital market efficiency and tsallis relative entropy.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/E/vosvrda-capital market efficiency and tsallis relative entropy.pdf

  The concept of the capital market efficiency is a central notion in the financial markets theory. This notion is generally useful to describe a capital market in which is relevant information.

  Koncept výkonnosti kapitálových trhů je centrálním pojmem v teorii finančních trhů. Tento pojem je obecně užívaný k popsání kapitálového trhu, ve kterém je relevantní informace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176033