Počet záznamů: 1

T. G. Masaryk ve fondech Archivu Univerzity Karlovy

 1. 1.
  0330163 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kokešová, Helena - Polišenský, O.
  T. G. Masaryk ve fondech Archivu Univerzity Karlovy.
  [T. G. Masaryk in the Charles University Archives fonds.]
  Masarykův sborník XIV 2006-2008. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2009 - (Gebhart, J.; Kuklík, J.; Tomeš, J.), s. 465-476. ISBN 978-80-86495-55-2
  Grant CEP: GA ČR GA409/07/0239
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Masaryk, T. G. * Archives of the Charles University, Prague
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek navazuje na dřívější práce uveřejněné v Masarykově sborníku, které se týkají uložení materiálů Tomáše Garrigue Masaryka v jiných archivech. Po stručném úvodu autoři uveřejňují přehled fondů Archivu Univerzity Karlovy, kde lze nalézt archivní materiály související s působením T. G. Masaryka na Karlo-Ferdinandově univerzitě v letech 1882–1911. Jedná se zejména o fond Akademický senát, kde jsou uloženy protokoly ze zasedání profesorského sboru a AS, záznamy o disciplinárních řízeních s T. G. Masarykem, fond Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, kde jsou v části Personálie profesorského sboru uloženy Masarykovy materiály z let 1882–1938 a archivní sbírku Seznamy přednášek c. k. české University Karlo-Ferdinandovy, kde jsou uvedeny přednášky, semináře a cvičení vypsaná Masarykem v letech 1882–1915.

  The study provides an overview of the Masarykiana housed in the Charles University Archive fonds, carrying on from catalogues already published in the Masaryk Collection. The archive material concerned is primarily associated with T. G. Masaryk's work at the Charles-Ferdinand University. The catalogue primarily covers the following fonds: the Academic Senate fonds, housing minutes from the meetings of the teaching staff and the Academic Senate and records of disciplinary proceedings with T. G. Masaryk; the Charles University Faculty of Arts fonds, where Masaryk's materials from 1882–1938 are housed in the teaching staff's personal files; and the Imperial and Royal Czech Charles-Ferdinand University lecture lists archive collection, listing lectures, seminars and tutorials offered by Masaryk from 1882 to 1915.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176012